Referendumcijfers zondag 27 november.

Het referendum rond de fusieplannen met Wingene is afgelopen. De stembrieven zijn nagekeken en geteld met een duidelijke weergave van opkomst, aantal ja- stemmen voor de fusie en tegenstemmen en het aantal ongeldige stemmen. Cijfers en aantallen worden ondertussen door de initiatiefnemers, de oppositiepartij en ook in de pers op een zeer eenzijdige en zelfs foute manier geïnterpreteerd.

Wij willen en moeten als de partij rkd onze objectieve visie op de cijfers kenbaar maken.

Van het totaal aantal inwoners van Ruiselede van 5487 waren op zondag 27 november 4563 Ruiseledenaren stemgerechtigd. 1917 inwoners hebben aan de volksraadpleging deelgenomen, daarmee werd inderdaad de participatiedrempel van 20% ruim gehaald (waarmee wij ook rekening hielden). Maar dat betekent ook dat minder dan de helft (42%) van de stemgerechtigden, deelnam aan het referendum. Op het totaal aantal inwoners betekent dat geen 35%.

Met het type vraagstelling werden vooral nee-stemmers aangetrokken: 1753 Ruiseledenaren stemden tegen de fusie. Van het aantal stemgerechtigden is dat 38,4%.

Wij riepen als rkd op om niet deel te nemen aan het referendum. 61,6% nam niet deel aan het referendum, stemde niet tegen. Dat dus slechts 38,4% zich heeft uitgesproken tegen de fusie is geen interpretatie maar een correct cijfer. Wij zien het als een blijk van vertrouwen in het beleid van rkd en het versterkt onze visie op de kansen voor Ruiselede in een fusie met Wingene!

 

Beste Ruiseledenaren

De aangekondigde fusie van Ruiselede met Wingene is meer dan ooit het gespreksonderwerp in de media en in uw kranten.

Velen onder u begrijpen ondertussen dat het voor een kleine zelfstandige gemeente tè moeilijk wordt om de explosie aan nieuwe opdrachten en dossiers vlot en tijdig te kunnen blijven verwerken.

Iedereen beseft ook dat er toekomstgericht gedacht en gehandeld moet worden: er was trouwens consensus voor een fusie in het voltallig gemeentebestuur.

Toch werd er ‘geijverd’ voor het organiseren van een volksraadpleging die deze toekomst in vraag stelt en waar bovendien een aardig prijskaartje aanhangt voor de gemeentekas. Het gevraagde referendum gaat door op 27 november.

Deelname aan het referendum is niet verplicht.

Het resultaat van het referendum is daarenboven niet bindend.

Wij geven aan onze kiezers de raad om NIET deel te nemen aan het referendum.

Wij hopen dat u zich niet laat opjutten of door emotionele beweegredenen laat leiden. Wij, als rkd-fractie, roepen u op om uw vertrouwen in het gevoerde beleid en de ambitieuze plannen om met Wingene een fusie aan te gaan nu een kans te geven, vooraleer we tot ‘een fusie’ gedwongen worden.

U kan zich goed informeren met de fusiekranten, onze rkd-krant van eind augustus laatstleden en de recente informatiebrochure (24.10.2022) van de gemeente.

Infomomenten fusie

Op 21, 22 en 23 november organiseerde het gemeentebestuur in de drie deelparochies een infoavond over de fusie waar we verschillende aspecten hebben toegelicht en een antwoord probeerden te bieden op diverse vragen: “Waarom een fusie? Waarom Wingene en Ruiselede? Wat zijn de voordelen voor jou als inwoner? Wat zijn de aandachtspunten? Welke kansen moeten zeker gegrepen worden? …”
Tijdens de infoavond op maandag 21 november, die doorging in Ruiselede, kwam ook Em. Hoogleraar Bestuurskunde Filip De Rynck langs om zijn visie over fusies toe te lichten. Daarnaast besprak CC Consult/Probis de bestuurskrachtanalyse die naar aanleiding van de fusieplannen werd gemaakt voor de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene. Tijdens elk infomoment werden ook de voorafgestelde vragen en de vragen die tijdens de infomomenten zelf nog werden ingediend behandeld en beantwoord. Deze antwoorden vind je binnenkort ook terug op de fusiewebsite.
👉Bekijk hier het videoverslag: https://youtu.be/7ljUzx-mdFs
👉Lees hier de bestuurskrachtanalyse: https://www.fusiewingeneruiselede.be/bestuurskrachtanalyse

rkd

voor en door
Ruiselede Kruiskerke Doomkerke

Berichten

Lees meer

Rkd krant – augustus 2022

Lees meer
Lees meer

Rkd krant – januari 2022

Lees meer
Lees meer

Ruiselede? Ik woon er graag!

Lees meer
Onze REACTIE op het facebookbericht van Respect Ruiselede van 23/10/2022
Respect schrijft op hun facebookpagina misleidende info over de visie van rkd op de fusie en het komende referendum. Wij becommentariëren graag enkele van hun beweringen:
Tekst van Respect:
(Is) …onze burgemeester echt overtuigd dat Mechelen met Boortmeerbeek wil fusioneren om een betere dienstverlening te realiseren?
Ons commentaar:
wij vinden het vb van Mechelen en Boortmeerbeek eigenaardig gekozen door Respect. Het klopt niet dat rkd dit als voorbeeld ziet. Omdat rkd net het tegenovergestelde wil. Mechelen, een stad zou Boortmeerbeek opgeslokt hebben. Door de fusie met Wingene willen we net een driespan vormen Ruiselede-Wingene-Zwevezele. Een Driespan waar iedereen zijn eigenheid bewaart. Met deze driespan staan we ook sterker als er later nog verplichte fusies zouden komen.
Mechelen en Boortmeerbeek komen ook uit verschillende provincies, verschillende regionale samenwerkingsverbanden. Deze regionale samenwerkingsverbanden zijn bij de bevolking niet goed gekend maar spelen een grote rol in ons leven. Ruiselede en Wingene zitten samen in regio Midwest wat een fusie eenvoudiger maakt. Het is net Respect dat pleit voor een ‘Mechelen Boortmeerbeek- scenario’. Hun voorkeurspartner Aalter ligt in Oost-Vlaanderen en zit o.a. in een andere politiezone, brandweerzone,… wat het, ondanks de nabijheid, niet tot een logische partner maakt.
Tekst van Respect:
…een grote stad is géén voorbeeld voor het landelijke Ruiselede, dus wij hopen dat de gemeente haar huiswerk beter heeft voorbereid dan wat ze nu laat zien”.
Ons commentaar:
Ruiselede en Wingene zijn momenteel hun huiswerk aan het maken. Wat al geweten is vind je op de fusiewebsite en kan je horen op de geplande infosessies. Volgend voorjaar zal het huiswerk klaar zijn en worden de resultaten met de bevolking gedeeld. Op de persconferentie van Mechelen en Boortmeerbeek ivm hun fusie deelde Burgemeester Somers al tal van beslissingen mee, alsof hun huiswerk al af was. Dit is niet hoe Ruiselede en Wingene het aanpakken. Het belang van de burger staat centraal. Niet het prestige van de burgemeester.

 

Gewoon verder met rkd