Greet-De-Roo-Burgemeester

Beste Ruiseledenaren

2019 Is verleden tijd . Er is hard gewerkt in 2019 want tegen het einde van het jaar moest het beleidsplan 2020-2025 opgemaakt worden. Op de volgende pagina’s worden onze doelstellingen en actiepunten voor die periode overzichtelijk weergegeven.

We kijken zelfs al verder. De opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving van het woonzorgcentrum en de basisschool is noodzakelijk. Door de bouw van verschillende nieuwe wijken verwachten wij een significante toename van het aantal leerlingen. Maar ook de uitbouw van een gegarandeerde zorg voor onze ouderen blijft een belangrijk gegeven voor Ruiselede. Wij willen daarvoor tijdig de nodige acties ondernemen.

Beste mensen, mag ik jullie allen het allerbeste wensen voor 2020 , niet in het minst een goede gezondheid en voor allen die ziek zijn veel moed en sterkte om toch door te gaan. Er wordt dezer dagen veel gesproken over een warme samenleving , waar iedereen nood aan heeft. Ik wens u allen een luisterend oor, een gemeend schouderklopje, een schouder om op te huilen, vrienden en familie om vreugdevolle momenten mee te delen. Met dank aan vrijwilligers die met bezoekjes de eenzaamheid verlichten, aan de mensen die samen dingen in beweging zetten… Samen kunnen we zoveel meer dan alleen, samen kunnen we ons mooie Ruiselede, waar het zo goed is om te leven, nog beter te maken. Met deze positieve ingesteldheid denk ik dat we allen hoopvol 2020 kunnen instappen.

Uw burgemeester, Greet De Roo

rkd

voor en door
Ruiselede Kruiskerke Doomkerke

Berichten

Lees meer

Van oud naar nieuw: rkd was opvallend aanwezig!

Lees meer
Lees meer

Veel te doen in juni!

Lees meer
Lees meer

Het wandelnetwerk wordt uitgebreid!

Lees meer

Weekend Tournée afgelast!

De rkd Weekend Tournée gepland op 12 en 13 september 2020, gaat niet door.

Vorig jaar in het weekend van 8 en 9 september zagen we ruim 550 mensen aanschuiven voor de BBQ en anderen kwamen gewoon een glaasje drinken en een babbel slaan.
Dit soort samenkomsten van grote groepen mensen houden nog te veel risico’s in en worden beter uitgesteld tot de corona-dreiging definitief onder controle is.

Schrijf in op de rkd-krant

je bent ingeschreven
Whoepsie, dit ging fout.
Email is niet juist