Ruiselede kiest

Fusie Wingene – Ruiselede

Doe mee en laat jouw stem horen over de toekomst van Ruiselede – Zwevezele – Wingene!

Wij willen graag jouw mening horen en nodigen je uit om deel te nemen aan onze korte online bevraging. Het is jouw kans om punten op de agenda te zetten en te bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Samen maken we de toekomst!

De enquête kan je invullen via www.ruiseledekiest.be

Wacht niet tot morgen maar doe het meteen want op 25 december wordt de bevraging afgesloten!

Meat en Greet 2023

“Meat & Greet”

Op zondag 1 oktober ontmoetten vanaf 11 uur leden van rkd, schepenen en burgemeester, op de meest hartelijke manier een 280 Ruiseledenaren in de Zaal voor Sport en Spel.

Na het aperitief en de hapjes, kon iedereen aanschuiven voor de supermalse chateaubriand (of varkenscarré) met uitgebreid groentenassortiment.

Als primeur kon je er proeven van “De Fusietaart”, speciaal gemaakt ter ere van de fusie van Ruiselede en Wingene. Deze taart bevat een smaakvolle mix van ingrediënten die zowel Ruiselede als Wingene vertegenwoordigen. Een ware culinaire viering van de samensmelting tussen deze twee prachtige gemeenten, rechtstreeks uit de creatieve keuken van Sylvia Konior, finaliste van Bake Off Vlaanderen 2023. Burgemeester Lieven Huys van Wingene en Greet De Roo van Ruiselede sneden de taart feestelijk aan.

De taart werd daarna door velen geproefd en ervaren als een ware tinteling op de tong!

Bedankt aan alle aanwezigen en tot volgend jaar !

rkd

voor en door
Ruiselede Kruiskerke Doomkerke

Berichten

Lees meer

Rkd krant – augustus 2022

Lees meer
Lees meer

Rkd krant – januari 2022

Lees meer
Lees meer

Ruiselede? Ik woon er graag!

Lees meer

Vragen over de fusie?

De aangekondigde fusie van Ruiselede met Wingene is meer dan ooit het gespreksonderwerp in de media en in uw kranten.

Velen onder u begrijpen ondertussen dat het voor een kleine zelfstandige gemeente tè moeilijk wordt om de explosie aan nieuwe opdrachten en dossiers vlot en tijdig te kunnen blijven verwerken.

Iedereen beseft ook dat er toekomstgericht gedacht en gehandeld moet worden: er was trouwens consensus voor een fusie in het voltallig gemeentebestuur.

Op 21, 22 en 23 november organiseerde het gemeentebestuur in de drie deelparochies een infoavond over de fusie waar we verschillende aspecten hebben toegelicht en een antwoord probeerden te bieden op diverse vragen: “Waarom een fusie? Waarom Wingene en Ruiselede? Wat zijn de voordelen voor jou als inwoner? Wat zijn de aandachtspunten? Welke kansen moeten zeker gegrepen worden? …”
Tijdens de infoavond op maandag 21 november, die doorging in Ruiselede, kwam ook Em. Hoogleraar Bestuurskunde Filip De Rynck langs om zijn visie over fusies toe te lichten. Daarnaast besprak CC Consult/Probis de bestuurskrachtanalyse die naar aanleiding van de fusieplannen werd gemaakt voor de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene. Tijdens elk infomoment werden ook de voorafgestelde vragen en de vragen die tijdens de infomomenten zelf nog werden ingediend behandeld en beantwoord. Deze antwoorden vind je binnenkort ook terug op de fusiewebsite.
👉 Bekijk hier het videoverslag: https://youtu.be/7ljUzx-mdFs
👉 Lees hier de bestuurskrachtanalyse: https://www.fusiewingeneruiselede.be/bestuurskrachtanalyse

Brief van de burgemeester

Beste Ruiseledenaren,

Na de verkiezingen van 2006 werd ik in januari 2007 burgemeester van Ruiselede. Ik kan en mag ondertussen terugblikken op ruim 15 jaar burgermeesterschap en ik ben er fier op. Het was en is een deugddoende en verrijkende ervaring. Ruiselede is er op vooruit gegaan: de problemen van wateroverlast werden aangepakt, tal van wegenwerken werden uitgevoerd, fietspaden werden aangelegd, de Zaal voor Sport en Spel is inmiddels onmisbaar geworden, de ambachtelijke activiteit bloeit in de nieuwe industriezone, in het Sociaal Huis werd de sociale dienstverlening sterk uitgebouwd, binnen de gemeentelijke administratie werd gekozen voor de noodzakelijke weg van digitalisering… Mede door de beperkingen tijdens de corona-epidemie zijn we meer gaan beseffen hoe goed het wel is in Ruiselede en welke (recreatieve) mogelijkheden er zijn.
Maar na corona zijn we ook wakker geworden in een nieuwe wereld. De noden en vereisten waren veranderd. De opeenvolging van crisissen en het steeds groeiende pakket van bevoegdheden die de Vlaamse overheid doorschuift naar de gemeenten wegen steeds zwaarder op het takenpakket van de beleidsvoerders en de administratie van een kleine gemeente als Ruiselede. Dat we stilaan aan onze limieten zaten qua kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger toe, wisten we al en dat werd in de recente bestuurskracht analyse met cijfers duidelijk bevestigd. Een fusie met een naburige gemeente werd stilaan overwogen. De keuze voor een fusie en voor Wingene kwamen niet zomaar uit de lucht gevallen. Er waren tal van informele gesprekken en contacten voorafgaand aan de bekendmaking van de fusieplannen met Wingene op maandag 25 april. Het nieuws kwam onverwacht en verrassend. Het is niet onze gewoonte om zo te werken. Ik wil graag toegeven dat dit ook anders had gekund met meer communicatie vooraf over het waarom en het hoe, in de gemeenteraad of op een breder platform? Misschien hebben we ons blindgestaard op het gemak van de fusie Knesselare – Aalter en deze van Nevele – Deinze? Dat de fusie met Wingene leidde tot een referendum, maakt sinds zondag 27 november ophef in zowel regionale als nationale pers. Volgens de initiatiefnemers van de petitie en het referendum is niet de fusie, noch de keuze voor Wingene de reden voor de volksraadpleging maar wel het ongenoegen over de manier waarop het fusieplan tot stand kwam en gecommuniceerd werd. Als wij de burger onvoldoende voorafgaand hebben geïnformeerd, wil ik mij daarvoor persoonlijk nog eens verontschuldigen.
En inderdaad, het zou anders geweest zijn als we aan elk van u hadden gevraagd of u voor Tielt, Wingene, Beernem of Aalter zou kiezen. Er kan nooit aan ieders keuze voldaan worden. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2018 heeft Respect deze vraag al gesteld aan de Ruiseledenaar wat resulteerde in een diffuus antwoord.
Ook na het referendum leidt reflectie tot verschillende interpretaties van de nee-stemmen. Is men tegen een fusie tout court, omdat emoties overheersen op inhoudelijkheid? Is men tegen de wijze waarop de fusieplannen zijn tot stand gekomen? Is men tegen een fusie met Wingene? Of zijn er nog andere redenen die te herleiden zijn tot de politieke verdeeldheid in Ruiselede, die soms verstikkend werkt?
Het merkwaardige aan de ontstane discussie is dat er geen nuances worden aangebracht en dat het emotionele debat primeert op het inhoudelijke en bestuurskrachtige. In de lijn van meer dan 20 jaar welgemeend en goed bestuur, waarmee we Ruiselede mooi en financieel gezond hebben kunnen houden, hebben we nu gekozen voor deze doorgedreven vorm van samenwerking met Wingene. Zonder onze identiteit te verliezen, zonder opgeslorpt te worden in een te groot geheel kunnen we door deze samenwerking met het gelijkwaardige Wingene verder om ons als kleine gemeente te handhaven. Zo blijft Ruiselede tenminste bestaan.
En naar de toekomst toe, als er grotere fusies zullen opgelegd worden, zullen we tenminste niet meer ‘het kleinste broertje zijn’ om mee te stappen in een verder fusieverhaal.
En nee, onze keuze is niet ingegeven door persoonlijke belangen of voordelen maar door een hart en verstand voor Ruiselede, zoals we de voorbije decennia altijd hebben voorop gesteld.
En ja het is pijnlijk en het kwetst mij heel diep dat ik na al die jaren van welgemeend en goed beleid ‘de Poetin van Ruiselede’ genoemd word en dat ik met goedkope leugens als ‘postjespakker’ weggezet word. Dit is niet wie ik ben!
En ja we hadden in dit fusieverhaal zoveel liever de samenwerking met Respect verdergezet, samenwerking waarvoor Respect aanvankelijk zelfs vragende partij was en waarvoor wij nog steeds open staan. Helaas. Zo jammer.
En ja, het signaal van de burger is niet te miskennen. Er is meer nood aan meer duidelijke communicatie en participatie. Er rest nog een lange tijd tussen een principiële en definitieve beslissing tot fusie. Deze tijd zal nodig zijn om een participatietraject uit te werken met een zo ruim mogelijk middenveld, met het verenigingsleven, met de sportverenigingen… Ongetwijfeld leidt dit tot een nieuwe dynamiek en versterkte identiteit van Ruiselede. Maar bovenal hoop ik en zal ik erover waken dat u nu en in de nabije toekomst fier en gelukkig bent als Ruiseledenaar!

Greet De Roo, uw burgemeester.

Principiële beslissing fusie Wingene-Ruiselede

De gemeenten Ruiselede en Wingene nemen een eerste officiële stap in het fusietraject. Op 19 december werd de intentie om te fuseren bevestigd door beide gemeenteraden. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de uitwerking van een gezamenlijk fusievoorstel, dat uiterlijk eind 2023 aan de gemeenteraden voor hun finale goedkeuring wordt voorgelegd.

Lees er alles over op de fusiewebsite

Gewoon verder met rkd