Marc De Muynck

/
/
Marc De Muynck
Marc De Muynck
Marc De Muynck
1e schepen Kanegemstraat 2 0475 866 726

gehuwd met Marie-Rose Lampaert
vader van Isolde, Liselore en Lander
grootvader van Tars en Raul
landbouwer

Bevoegdheden:
internationale contacten, openbare werken (gewone en buitengewone dienst), integraal waterbeleid, energiebeleid en nutsvoorzieningen, land- en bosbouw, milieu en duurzaamheid

Dankzij u heeft Marc zich al vele jaren verdienstelijk kunnen maken als schepen in Ruiselede.
Voor elk van zijn bevoegdheden heeft hij de voorbije periode gewerkt om, samen met u en het hele beleidsteam, de gemeente tot een nog betere plek te maken.

Als schepen van buitenlandse contacten is hij fier op het verbroederingsproject met het Poolse Krasnik en het uitwisselingsproject voor jongeren, waarvan hij mee aan de basis ligt.
Maar misschien kent u Marc het best als schepen van openbare werken en waterbeleid. Hij is dagelijks bezig met het onderhoud van wegen en paden, wegbermen, grachten, parken en met het oplossen van kleinere, individuele problemen.
Hij is ook uw aanspreekpunt bij de onvermijdelijke ongemakken die de ingrijpende infrastructuurwerken, het vernieuwen van straten voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van nieuwe fietspaden met zich meebrengen.

Door permanent bereikbaar en indien nodig ter plekke aanwezig te zijn, wil hij, samen met u, zo snel en zo goed mogelijk de moeilijkheden aanpakken.
Met liefde voor zijn geboortedorp, met kennis, ervaring en veel inzet zou hij graag verder gaan om Ruiselede op elk vlak en voor elke inwoner nog beter te maken.

Hij vraagt uw steun, want wat je doet is belangrijker dan wat je belooft.