Greet Coens-De Roo

/
/
Greet Coens-De Roo
Greet Coens-De Roo
Greet Coens-De Roo
Burgemeester Bruggestraat 158 0477 453 886

gehuwd met Raf Coens
moeder en schoonmoeder van Pieter-Jan en Isabelle, Robbert-Jan en Mieke, Willem-Jan en Sylvie
mémé van Marcel, Achille, Maurice, Bazille, Clarisse en Colette
mede-uitbaatster van een melkvee- kippenbedrijf

Bevoegdheden:
bevolking, eredienst, mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen, communicatie, personeel, ICT en Gis, financiën BBC, veiligheid (brandweer, politie en noodplan).

Graag stel ik mij reeds voor de vijfde maal kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na twee termijnen als schepen en twee termijnen als burgemeester blijven de drijfveren nog steeds dezelfde en de ambitie even groot.

Het engagement voor de samenleving kwam al vroeg naar boven en werd concreet op jonge leeftijd als leidster van de Chiro. Een engagement dat ik tot mijn huwelijk opnam om daarna verder te zetten in diverse besturen.

Ik vertoef als burgemeester ook graag onder de mensen en vind sociaal contact dan ook zeer belangrijk. Op die manier hou je een vinger aan de pols en weet je wat er leeft onder de bevolking en wat de verlangens zijn.

Het blijft een uitdaging om de vaak tegenstrijdige wensen en belangen te stroomlijnen en beslissingen te nemen, soms tegen de stroom in.
Dat doe je niet alleen. Daarom heb ik opnieuw mensen van diverse beroepsgroepen en strekkingen op één lijst samen gebracht.
Mensen die allemaal één bekommernis hebben: “samen met de Ruiseleedse inwoner de gemeente verder uitbouwen op sociaal, economisch en ecologisch vlak, met eerbied voor iedereen”.