Chris Dewinter

/
/
Chris Dewinter
Chris Dewinter
Chris Dewinter
gemeenteraadslid Krommekeerstraat 3 0478 303 926

gehuwd met Tine Deraedt
papa van Amélie, Léonie en Louis
zelfstandige

Chris is geboren en getogen in Ruiselede, meer bepaald in Doomkerke. Nadat hij 18 jaar geleden de politieke microbe doorkreeg van grootvader Maurice Dewinter, wil Chris zich ook nu nog steeds blijven inzetten voor de mensen van Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke. Het contact met de bevolking, hun belevenissen en bekommernissen, liggen hem nauw aan het hart. Hij biedt graag een luisterend oor en probeert naar oplossingen en compromissen te zoeken die ook gedragen worden door rkd.

De voorbije 12 jaar was Chris actief als schepen van landbouw, bosbouw en milieu. Daar hij zelf werkzaam is in de landbouwsector, weet hij goed wat de noden en de behoeften zijn. In tijden van klimaatsverandering is waterbuffering een belangrijk onderwerp. Dit zou Chris graag verder uitgewerkt zien.

Het is aangenaam vertoeven langs de Ruiseleedse wegen. Goed onderhouden wegen, veilige fietspaden en het tijdig snoeien en maaien van de graskanten dragen bij tot ieders veiligheid. Ook in de toekomst blijft dit een aandachtspunt.

Als jonge papa vindt Chris het belangrijk om voeling te hebben met het jonge volk. Er is een blijvende nood aan kinderopvang voor kleine en grotere kinderen, tijdens en naast de schoolvakanties. Regelmatig woont hij de jeugdraad bij, waar heel wat initiatieven genomen worden. Als schepen van jeugd droomt Chris van een vlotte samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen.
In het nabije verleden werd er geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsterreinen. Zo krijgen de Ruiseleedse jong–volwassenen ook economische kansen binnen de eigen gemeente. Op die manier voorkomen we dat de jeugd onze gemeente verlaat. Het woon-werkverkeer wordt beperkt, wat bijdraagt aan de vermindering van de ecologische voetafdruk.

In Ruiselede is het goed wonen en leven en daar wil Chris samen met rkd én met u verder aan werken.